"Sexni boshqarish” sessiyasi

"Sexni boshqarish” PI tamoyili doirasidagi muhim elementlardan biridir. Kompaniyamizda amaliy sessiya bo'lib o'tdi, unda kompaniya hodimlari menejment va ko'p bosqichli auditlarni o'tkazish sohasidagi bilimlarini mustahkamladilar.